Миграция на сметките от КБС Банк в ОББ АД

26 March 2024

Уважаеми инвеститори,
Във връзка с миграцията на сметките на Договорните фондове управляване от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, моля да имата предвид, че от 31.03.2024г. ще бъдат валидни само новите IBAN номера на сметките за записване на дялове. Може да ги намерите в секция БАНКОВИ СМЕТКИ на интернет страницата на дружеството.