Кариери

"Чрез вдъхновение към звездите"

Най-ценният актив на Астра Асет Мениджмънт са хората – екипът от специалисти, които дишат, мислят, работят, живеят със стремежа да бъдат пълноценни, оригинални и отдадени на професията си.

 • Ако сте с подходящо образование и стремеж към ново познание;
 • Ако сте точен и прецизен във всяко начинание;
 • Ако сте откривател, донякъде гадател,
  Активно търсещ, с примера си мотивиращ;
 • Ако работите в екип и сте реалистично позитивен,
  Взискателен, организиран, отговорен,

ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ, а по пътя:

 • Предизвикателства и смели идеи;
 • Оригинален подход и открито отношение;
 • Корпоративен стил и култура на общуване;
 • Подкрепа в професионалното Ви изграждане;
 • Възможности за обучения – теоретични и практични;
 • Растеж с растежа на компанията.

Ако откривате себе си като част от нашия екип, моля изпратете професионална автобиография и писмо на електронен адрес: officeam@astraam.bg.