ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2023
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.7976  10.8516 10.7976 10.7436 10.7976
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
26/1/2023 10.7976 10.8516 10.7976 10.7436 10.7976 n/a
25/1/2023 10.8019 10.8559 10.8019 10.7479 10.8019 n/a
24/1/2023 10.8063 10.8603 10.8063 10.7523 10.8063 n/a
23/1/2023 10.7912 10.8452 10.7912 10.7372 10.7912 n/a
20/1/2023 10.7785 10.8324 10.7785 10.7246 10.7785 n/a
19/1/2023 10.7714 10.8253 10.7714 10.7175 10.7714 n/a
18/1/2023 10.7835 10.8374 10.7835 10.7296 10.7835 n/a
17/1/2023 10.7629 10.8167 10.7629 10.7091 10.7629 n/a
16/1/2023 10.7804 10.8343 10.7804 10.7265 10.7804 n/a
13/1/2023 10.8523 10.9066 10.8523 10.7980 10.8523 n/a
12/1/2023 10.8512 10.9055 10.8512 10.7969 10.8512 n/a
11/1/2023 10.8373 10.8915 10.8373 10.7831 10.8373 n/a
10/1/2023 10.8197 10.8738 10.8197 10.7656 10.8197 n/a
09/1/2023 10.8100 10.8641 10.8100 10.7560 10.8100 n/a
06/1/2023 10.8036 10.8576 10.8036 10.7496 10.8036 n/a
05/1/2023 10.7796 10.8335 10.7796 10.7257 10.7796 n/a
04/1/2023 10.7634 10.8172 10.7634 10.7096 10.7634 n/a
03/1/2023 10.7393 10.7930 10.7393 10.6856 10.7393 n/a
30/12/2022 10.6846 10.7380 10.6846 10.6312 10.6846 n/a
29/12/2022 10.6402 10.6934 10.6402 10.5870 10.6402 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 26/1/2023
Астра Кеш Плюс BGN 12,847,821
доходност от началото на годината
към 26/1/2023 *
Астра Кеш Плюс 1.06 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/1/2023 *
Астра Кеш Плюс 0.54 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.