ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/11/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.2203  11.2764 11.2203 11.1642 11.2203
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
26/11/2021 11.2203 11.2764 11.2203 11.1642 11.2203 n/a
25/11/2021 11.2660 11.3223 11.2660 11.2097 11.2660 n/a
24/11/2021 11.2874 11.3438 11.2874 11.2310 11.2874 n/a
23/11/2021 11.2641 11.3204 11.2641 11.2078 11.2641 n/a
22/11/2021 11.2872 11.3436 11.2872 11.2308 11.2872 n/a
19/11/2021 11.3067 11.3632 11.3067 11.2502 11.3067 n/a
18/11/2021 11.3276 11.3842 11.3276 11.2710 11.3276 n/a
17/11/2021 11.3621 11.4189 11.3621 11.3053 11.3621 n/a
16/11/2021 11.3887 11.4456 11.3887 11.3318 11.3887 n/a
15/11/2021 11.3881 11.4450 11.3881 11.3312 11.3881 n/a
12/11/2021 11.4058 11.4628 11.4058 11.3488 11.4058 n/a
11/11/2021 11.3842 11.4411 11.3842 11.3273 11.3842 n/a
10/11/2021 11.3960 11.4530 11.3960 11.3390 11.3960 n/a
09/11/2021 11.3235 11.3801 11.3235 11.2669 11.3235 n/a
08/11/2021 11.4029 11.4599 11.4029 11.3459 11.4029 n/a
05/11/2021 11.3919 11.4489 11.3919 11.3349 11.3919 n/a
04/11/2021 11.3855 11.4424 11.3855 11.3286 11.3855 n/a
03/11/2021 11.3778 11.4347 11.3778 11.3209 11.3778 n/a
02/11/2021 11.3586 11.4154 11.3586 11.3018 11.3586 n/a
01/11/2021 11.2526 11.3089 11.2526 11.1963 11.2526 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 26/11/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 12,264,723
доходност от началото на годината
към 26/11/2021 *
Астра Кеш Плюс-2.67 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/11/2021 *
Астра Кеш Плюс0.88 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 19/11/2021 *
Астра Кеш Плюс3.23 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.