ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/11/2023
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.4237  10.4758 10.4237 10.3716 10.4237
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
30/11/2023 10.4237 10.4758 10.4237 10.3716 10.4237 n/a
29/11/2023 10.3780 10.4299 10.3780 10.3261 10.3780 n/a
28/11/2023 10.3159 10.3675 10.3159 10.2643 10.3159 n/a
27/11/2023 10.3819 10.4338 10.3819 10.3300 10.3819 n/a
24/11/2023 10.3712 10.4231 10.3712 10.3193 10.3712 n/a
23/11/2023 10.4365 10.4887 10.4365 10.3843 10.4365 n/a
22/11/2023 10.4607 10.5130 10.4607 10.4084 10.4607 n/a
21/11/2023 10.3748 10.4267 10.3748 10.3229 10.3748 n/a
20/11/2023 10.4156 10.4677 10.4156 10.3635 10.4156 n/a
17/11/2023 10.4270 10.4791 10.4270 10.3749 10.4270 n/a
16/11/2023 10.4192 10.4713 10.4192 10.3671 10.4192 n/a
15/11/2023 10.3983 10.4503 10.3983 10.3463 10.3983 n/a
14/11/2023 10.3943 10.4463 10.3943 10.3423 10.3943 n/a
13/11/2023 10.3823 10.4342 10.3823 10.3304 10.3823 n/a
10/11/2023 10.3802 10.4321 10.3802 10.3283 10.3802 n/a
09/11/2023 10.4583 10.5106 10.4583 10.4060 10.4583 n/a
08/11/2023 10.4199 10.4720 10.4199 10.3678 10.4199 n/a
07/11/2023 10.4128 10.4649 10.4128 10.3607 10.4128 n/a
06/11/2023 10.4480 10.5002 10.4480 10.3958 10.4480 n/a
03/11/2023 10.4209 10.4730 10.4209 10.3688 10.4209 n/a
02/11/2023 10.3604 10.4122 10.3604 10.3086 10.3604 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 30/11/2023
Астра Кеш Плюс BGN 12,459,234
доходност от началото на годината
към 30/11/2023 *
Астра Кеш Плюс -2.44 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 30/11/2023 *
Астра Кеш Плюс 0.27 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 24/11/2023 *
Астра Кеш Плюс 4.03 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.