ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/9/2022
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.7396  10.7933 10.7396 10.6859 10.7396
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
26/9/2022 10.7396 10.7933 10.7396 10.6859 10.7396 n/a
23/9/2022 10.7313 10.7850 10.7313 10.6776 10.7313 n/a
21/9/2022 10.7532 10.8070 10.7532 10.6994 10.7532 n/a
20/9/2022 10.7639 10.8177 10.7639 10.7101 10.7639 n/a
19/9/2022 10.7637 10.8175 10.7637 10.7099 10.7637 n/a
16/9/2022 10.8119 10.8660 10.8119 10.7578 10.8119 n/a
15/9/2022 10.8280 10.8821 10.8280 10.7739 10.8280 n/a
14/9/2022 10.8515 10.9058 10.8515 10.7972 10.8515 n/a
13/9/2022 10.8817 10.9361 10.8817 10.8273 10.8817 n/a
12/9/2022 10.9136 10.9682 10.9136 10.8590 10.9136 n/a
09/9/2022 10.8669 10.9212 10.8669 10.8126 10.8669 n/a
08/9/2022 10.8511 10.9054 10.8511 10.7968 10.8511 n/a
07/9/2022 10.8363 10.8905 10.8363 10.7821 10.8363 n/a
05/9/2022 10.8503 10.9046 10.8503 10.7960 10.8503 n/a
02/9/2022 10.8667 10.9210 10.8667 10.8124 10.8667 n/a
01/9/2022 10.8525 10.9068 10.8525 10.7982 10.8525 n/a
31/8/2022 10.8599 10.9142 10.8599 10.8056 10.8599 n/a
30/8/2022 10.8215 10.8756 10.8215 10.7674 10.8215 n/a
29/8/2022 10.8643 10.9186 10.8643 10.8100 10.8643 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 26/9/2022
Астра Кеш Плюс BGN 12,566,998
доходност от началото на годината
към 26/9/2022 *
Астра Кеш Плюс -5.56 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/9/2022 *
Астра Кеш Плюс 0.51 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.