ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/4/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.8807  10.9351 10.8807 10.8263 10.8807
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
18/4/2024 10.8807 10.9351 10.8807 10.8263 10.8807 n/a
17/4/2024 10.8842 10.9386 10.8842 10.8298 10.8842 n/a
16/4/2024 10.8977 10.9522 10.8977 10.8432 10.8977 n/a
15/4/2024 10.9162 10.9708 10.9162 10.8616 10.9162 n/a
12/4/2024 10.9229 10.9775 10.9229 10.8683 10.9229 n/a
11/4/2024 10.9003 10.9548 10.9003 10.8458 10.9003 n/a
10/4/2024 10.9056 10.9601 10.9056 10.8511 10.9056 n/a
09/4/2024 10.7651 10.8189 10.7651 10.7113 10.7651 n/a
08/4/2024 11.0030 11.0580 11.0030 10.9480 11.0030 n/a
05/4/2024 10.9588 11.0136 10.9588 10.9040 10.9588 n/a
04/4/2024 10.9672 11.0220 10.9672 10.9124 10.9672 n/a
03/4/2024 10.9702 11.0251 10.9702 10.9153 10.9702 n/a
02/4/2024 10.9536 11.0084 10.9536 10.8988 10.9536 n/a
01/4/2024 10.9624 11.0172 10.9624 10.9076 10.9624 n/a
29/3/2024 10.9612 11.0160 10.9612 10.9064 10.9612 n/a
28/3/2024 10.9616 11.0164 10.9616 10.9068 10.9616 n/a
27/3/2024 10.9587 11.0135 10.9587 10.9039 10.9587 n/a
26/3/2024 10.9190 10.9736 10.9190 10.8644 10.9190 n/a
25/3/2024 10.9148 10.9694 10.9148 10.8602 10.9148 n/a
22/3/2024 10.8563 10.9106 10.8563 10.8020 10.8563 n/a
21/3/2024 10.7562 10.8100 10.7562 10.7024 10.7562 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/4/2024
Астра Кеш Плюс BGN 14,146,871
доходност от началото на годината
към 18/4/2024 *
Астра Кеш Плюс 2.18 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/4/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.54 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 12/4/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.90 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.