ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 25/5/2023
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.6446  10.6978 10.6446 10.5914 10.6446
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
25/5/2023 10.6446 10.6978 10.6446 10.5914 10.6446 n/a
23/5/2023 10.6525 10.7058 10.6525 10.5992 10.6525 n/a
22/5/2023 10.6426 10.6958 10.6426 10.5894 10.6426 n/a
19/5/2023 10.6399 10.6931 10.6399 10.5867 10.6399 n/a
18/5/2023 10.6844 10.7378 10.6844 10.6310 10.6844 n/a
17/5/2023 10.6796 10.7330 10.6796 10.6262 10.6796 n/a
16/5/2023 10.6648 10.7181 10.6648 10.6115 10.6648 n/a
15/5/2023 10.6556 10.7089 10.6556 10.6023 10.6556 n/a
12/5/2023 10.6465 10.6997 10.6465 10.5933 10.6465 n/a
11/5/2023 10.6428 10.6960 10.6428 10.5896 10.6428 n/a
10/5/2023 10.6403 10.6935 10.6403 10.5871 10.6403 n/a
09/5/2023 10.6508 10.7041 10.6508 10.5975 10.6508 n/a
05/5/2023 10.6570 10.7103 10.6570 10.6037 10.6570 n/a
04/5/2023 10.6489 10.7021 10.6489 10.5957 10.6489 n/a
03/5/2023 10.6442 10.6974 10.6442 10.5910 10.6442 n/a
02/5/2023 10.6442 10.6974 10.6442 10.5910 10.6442 n/a
28/4/2023 10.6442 10.6974 10.6442 10.5910 10.6442 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 25/5/2023
Астра Кеш Плюс BGN 12,723,213
доходност от началото на годината
към 25/5/2023 *
Астра Кеш Плюс -0.37 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 25/5/2023 *
Астра Кеш Плюс 0.43 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.