ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/5/2022
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.3218  11.3784 11.3218 11.2652 11.3218
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
17/5/2022 11.3218 11.3784 11.3218 11.2652 11.3218 n/a
16/5/2022 11.3193 11.3759 11.3193 11.2627 11.3193 n/a
13/5/2022 11.3294 11.3860 11.3294 11.2728 11.3294 n/a
12/5/2022 11.3010 11.3575 11.3010 11.2445 11.3010 n/a
11/5/2022 11.2923 11.3488 11.2923 11.2358 11.2923 n/a
10/5/2022 11.3132 11.3698 11.3132 11.2566 11.3132 n/a
09/5/2022 11.3145 11.3711 11.3145 11.2579 11.3145 n/a
05/5/2022 11.3655 11.4223 11.3655 11.3087 11.3655 n/a
04/5/2022 11.3907 11.4477 11.3907 11.3337 11.3907 n/a
03/5/2022 11.3892 11.4461 11.3892 11.3323 11.3892 n/a
29/4/2022 11.3685 11.4253 11.3685 11.3117 11.3685 n/a
28/4/2022 11.4033 11.4603 11.4033 11.3463 11.4033 n/a
27/4/2022 11.3826 11.4395 11.3826 11.3257 11.3826 n/a
26/4/2022 11.4015 11.4585 11.4015 11.3445 11.4015 n/a
21/4/2022 11.4270 11.4841 11.4270 11.3699 11.4270 n/a
20/4/2022 11.4019 11.4589 11.4019 11.3449 11.4019 n/a
19/4/2022 11.4586 11.5159 11.4586 11.4013 11.4586 n/a
18/4/2022 11.4188 11.4759 11.4188 11.3617 11.4188 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 17/5/2022
Астра Кеш ПлюсBGN 13,248,316
доходност от началото на годината
към 17/5/2022 *
Астра Кеш Плюс-0.44 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 17/5/2022 *
Астра Кеш Плюс0.92 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 13/5/2022 *
Астра Кеш Плюс4.24 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.