Финансови отчети

Отчет за структурата на портфейла 2024 г.

Годишен отчет за 2023 г.

Отчет за първото полугодие на 2023 г.

Отчет за структурата на портфейла 2023 г.

Годишен отчет за 2022 г.

Отчет за първото полугодие на 2022 г.

Отчет за структурата на портфейла 2022 г.

Годишен отчет за 2021 г.

Отчет за първото полугодие на 2021 г.

Отчет за структурата на портфейла 2021 г.

Годишен отчет за 2020 г.

Отчет за първото полугодие на 2020 г.

Отчет за структурата на портфейла 2020 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Отчет за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за структурата на портфейла 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за структурата на портфейла 2018 г.