Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

16 March 2023

Уважаеми инвеститори,
С Решение №343-ДФ от 14.03.2023г. на Комисия за финансов надзор е получено разрешение за преобразуването на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс.


За повече информация ТУК