Преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс

11 October 2022

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс, Ви уведомяваме, че ефективната дата на преобразуване e 11 Октомври 2022 г. Считано от 14.10.2022 г. могат да се подават поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс.