Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Баланс чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

24 August 2022

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Баланс чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

За повече информация ТУК