Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи

8 August 2021

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи, Ви уведомяваме, че ефективната дата на преобразуване e 6 август 2021 г. Считано от 09.08.2021 г. могат да се подават поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове от ДФ Астра Енерджи