Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи

21 June 2021