Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик

19 April 2019

Във връзка с решение на Комисия за финансов надзор от 18.04.2019 г. за издаване на разрешение на УД Астра Асет Мениджмънт АД за прекратяване на ДФ Астра Динамик и на основание чл. 267 от ТЗ, се канят всички кредитори на договорния фонд да предявят вземанията си в срок до 02.09.2019 г., включително и чрез отправяне на писмено изявление до ликвидатора на фонда на адрес гр. София, ул. Средна гора 49, ет. 5, ап. 8.