На 31.12.2018 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

17 December 2018

На свое заседание от 17.12.2018 г. Съветът на директорите на УД Астра Асет Мениджмънт АД взе решение на 31.12.2018 г. да спре временно приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството договорни фондове: ДФ Астра Кеш плюс, ДФ Астра Комодити, ДФ Астра Енерджи и ДФ Астра Динамик.

Приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове ще бъде възобновено на 02.01.2019 г.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 28 декември 2018 г., ще бъдат обявени на 2 януари 2019 г.

Решението на Съвета на директорите на управляващото дружество от 17 декември 2018 г. е взето във връзка с предстоящите новогодишни празници.