Финансови отчети

Отчет за първото полугодие на 2021 г.

Отчет за структурата на портфейла 2021

Годишен отчет за 2020 г.

Отчет за структурата на портфейла 2020 г.

Отчет за първото полугодие на 2020 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Отчет за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за структурата на портфейла 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за първото полугодие на 2018 г.

Отчет за структурата на портфейла 2018 г.

Годишен отчет за 2017 г.

Отчет за първо полугодие на 2017 г.

Отчет за структурата на портфейла 2017 г.

Годишен отчет за 2016 г.

Отчет за първо полугодие на 2016 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Първо полугодие 2015 г.

Годишен отчет 2014 година

Първо полугодие 2014 г.