нетна стойност на активите
към 4/8/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 14,972,322
Астра КомодитиUSD 82,727
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 271,297
Астра ЕнерджиUSD 508,142
доходност от началото на годината
към 4/8/2021 *
Астра Кеш Плюс-0.80 %
Астра Комодити-100.00 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-100.00 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 4/8/2021
Астра Кеш Плюс3.77 %
Астра Комодити-100.00 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-100.00 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 4/8/2021 *
Астра Кеш Плюс1.05 %
Астра Комодити-100.00 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-100.00 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 30/7/2021 *
Астра Кеш Плюс6.74 %
Астра Комодити100.83 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи102.54 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/8/2021
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.4367 
(-0.08%)
11.4939 11.4367 11.3795 11.4367
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0270 
(-0.00%)
10.0771 10.0270 9.9769 10.0270
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уважаеми инвеститори, с настоящето Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с решение от 29.07.2021 г. издаде одобрение за промяна в инвестиционната политика и рисковия профил на ДФ Астра Кеш Плюс. На сайта може да намерите актуализираните Правила на фонда, Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите.

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Телефони на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД