нетна стойност на активите
към 23/3/2023
Астра Кеш Плюс BGN 12,599,468
Астра Баланс EUR 0
Астра Глобал Екуити EUR 405,329
Астра Енерджи USD 32,426
доходност от началото на годината
към 23/3/2023 *
Астра Кеш Плюс -0.90 %
Астра Баланс -100.00 %
Астра Глобал Екуити 7.52 %
Астра Енерджи -2.32 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 23/3/2023
Астра Кеш Плюс -6.60 %
Астра Баланс -100.00 %
Астра Глобал Екуити -9.08 %
Астра Енерджи -7.90 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 23/3/2023 *
Астра Кеш Плюс 0.40 %
Астра Баланс -100.00 %
Астра Глобал Екуити -1.73 %
Астра Енерджи -12.76 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
Астра Баланс 1.08 %
Астра Глобал Екуити 15.20 %
Астра Енерджи 10.08 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/3/2023
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.5889 
(-0.27%)
10.6418 10.5889 10.5360 10.5889
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.5692 
(0.07%)
8.6120 8.5692 8.5264 8.5692
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.9640 
(0.51%)
2.9788 2.9640 2.9640 2.9640

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.