нетна стойност на активите
към 22/10/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 13,274,958
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 530,365
Астра ЕнерджиUSD 624,014
доходност от началото на годината
към 22/10/2021 *
Астра Кеш Плюс-2.49 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0.33 %
Астра Енерджи8.03 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 22/10/2021
Астра Кеш Плюс0.92 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0.33 %
Астра Енерджи29.07 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 22/10/2021 *
Астра Кеш Плюс0.90 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0.10 %
Астра Енерджи-13.70 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/10/2021 *
Астра Кеш Плюс5.69 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити1.22 %
Астра Енерджи16.94 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/10/2021
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.2414 
(-0.16%)
11.2976 11.2414 11.1852 11.2414
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0836 
(0.11%)
10.1340 10.0836 10.0332 10.0836
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.3161 
(0.08%)
3.3327 3.3161 3.3161 3.3161

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, с настоящето Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с решение от 29.07.2021 г. издаде одобрение за промяна в инвестиционната политика и рисковия профил на ДФ Астра Кеш Плюс. На сайта може да намерите актуализираните Правила на фонда, Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите.

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.