Телефони на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

21 July 2021

Поради технически причини телефоните на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД не са достъпни. До отстраняване на проблема, моля да бъдат използвани следните телефонни номера за връзка с дружеството: +359 894 59 00 66, +359 887 95 40 52