От 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

22 December 2020

На 21.12.2020 г. Съвета на директорите на „Астра Асет Мениджмънт” АД взе решение за временно спиране на 29.12.2020 г., 30.12.2020 г. и 31.12.2020 г. приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш плюс”, „Астра Комодити”, „Астра Енерджи”, „Астра Глобал Екуити” и ‘Астра Баланс”.

Приемането на поръчки за покупка и обратното изкупуване на дялове ще бъде възобновено, считано от 04.01.2021 г.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23.12.2020 г., ще бъдат обявени съответно на 04.01.2021 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с решението на СД на „Астра Асет Мениджмънт” АД да обяви 29.12.2020 г., 30.12.2020 г. и 31.12.2020 г. за неработни дни за дружеството.