Уважаеми инвеститори, моля да имате предвид, че сключването на договори за управление на портфейли (Доверително управление) се сключват при стриктно спазване на разпоредбите на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД

29 May 2020

Уважаеми инвеститори, моля да имате предвид, че сключването на договори за управление на портфейли (Доверително управление) се сключват при стриктно спазване на разпоредбите на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД. Общи условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД