Финансови отчети

Отчет за структурата на портфейла 2020 г.

Отчет за първото полугодие на 2020 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Отчет за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за структурата на портфейла 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за първото полугодие на 2018 г.

Отчет за структурата на портфейла 2018 г.

Годишен отчет за 2017 г.

Отчет за първо полугодие на 2017 г.

Отчет за структурата на портфейла 2017 г.

Годишен отчет за 2016 г.

Отчет за първо полугодие на 2016 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Първо полугодие 2015 г.

Годишен отчет 2014 година

Първо полугодие 2014 г.