Финансови отчети

Отчет за първото полугодие на 2021 г.

Отчет за структурата на портфейла 2021

Годишен отчет за 2020 г.

Отчет за структурата на портфейла 2020 г.

Отчет за първото полугодие на 2020 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Отчет за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за структурата на портфейла 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за първото полугодие на 2018 г.

Отчет за структурата на портфейла 2018 г.

Годишен отчет за 2017 г.

Отчет за първо полугодие на 2017 г.

Отчет за структурата на портфейла 2017 г.

Годишен отчет за 2016 г.

Отчет за първо полугодие на 2016 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Първо полугодие 2015 г.

Годишен отчет 2014 година

Първо полугодие 2014 г.

Годишен отчет 2013 година

Първо полугодие 2013 г.

Годишен отчет 2012 година

Първо полугодие 2012 година

Годишен отчет 2011 година

Трето тримесечие на 2011 година

Второ тримесечие на 2011 година

Първо тримесечие на 2011 година

Годишен отчет 2010 година

Четвърто тримесечие на 2010 година

Трето тримесечие на 2010 година

Второ тримесечие на 2010 година

Първо тримесечие на 2010 година

Годишен отчет 2009 година

Четвърто тримесечие на 2009 година

Трето тримесечие на 2009 година

Второ тримесечие на 2009 година

Първо тримесечие на 2009 година

Годишен отчет 2008 година

Четвърто тримесечие на 2008 година

Отчети за управление

2011

2010

2009

2008