ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/5/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.6062  12.6692 12.6062 12.5432 12.6062
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
22/5/2019 12.6062 12.6692 12.6062 12.5432 12.6062 n/a
21/5/2019 12.6259 12.6890 12.6259 12.5628 12.6259 n/a
20/5/2019 12.6030 12.6660 12.6030 12.5400 12.6030 n/a
17/5/2019 12.6252 12.6883 12.6252 12.5621 12.6252 n/a
16/5/2019 12.6967 12.7602 12.6967 12.6332 12.6967 n/a
15/5/2019 12.6271 12.6902 12.6271 12.5640 12.6271 n/a
14/5/2019 12.6119 12.6750 12.6119 12.5488 12.6119 n/a
13/5/2019 12.6122 12.6753 12.6122 12.5491 12.6122 n/a
10/5/2019 12.6679 12.7312 12.6679 12.6046 12.6679 n/a
09/5/2019 12.6358 12.6990 12.6358 12.5726 12.6358 n/a
08/5/2019 12.6698 12.7331 12.6698 12.6065 12.6698 n/a
07/5/2019 12.6485 12.7117 12.6485 12.5853 12.6485 n/a
03/5/2019 12.6804 12.7438 12.6804 12.6170 12.6804 n/a
02/5/2019 12.6671 12.7304 12.6671 12.6038 12.6671 n/a
30/4/2019 12.6514 12.7147 12.6514 12.5881 12.6514 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 22/5/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,047,819
доходност от началото на годината
към 22/5/2019 *
Астра Кеш Плюс4.16 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 22/5/2019 *
Астра Кеш Плюс2.20 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 17/5/2019 *
Астра Кеш Плюс9.07 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.