ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/1/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.5504  11.6082 11.5504 11.4926 11.5504
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
21/1/2021 11.5504 11.6082 11.5504 11.4926 11.5504 n/a
20/1/2021 11.5577 11.6155 11.5577 11.4999 11.5577 n/a
19/1/2021 11.5572 11.6150 11.5572 11.4994 11.5572 n/a
18/1/2021 11.5625 11.6203 11.5625 11.5047 11.5625 n/a
15/1/2021 11.5583 11.6161 11.5583 11.5005 11.5583 n/a
14/1/2021 11.5473 11.6050 11.5473 11.4896 11.5473 n/a
13/1/2021 11.5335 11.5912 11.5335 11.4758 11.5335 n/a
12/1/2021 11.5238 11.5814 11.5238 11.4662 11.5238 n/a
11/1/2021 11.5284 11.5860 11.5284 11.4708 11.5284 n/a
08/1/2021 11.5263 11.5839 11.5263 11.4687 11.5263 n/a
07/1/2021 11.5275 11.5851 11.5275 11.4699 11.5275 n/a
06/1/2021 11.5224 11.5800 11.5224 11.4648 11.5224 n/a
05/1/2021 11.5114 11.5690 11.5114 11.4538 11.5114 n/a
04/1/2021 11.4857 11.5431 11.4857 11.4283 11.4857 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 21/1/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 12,871,273
доходност от началото на годината
към 21/1/2021 *
Астра Кеш Плюс0.19 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 21/1/2021 *
Астра Кеш Плюс1.18 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/1/2021 *
Астра Кеш Плюс15.11 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.