HELLOOOOO ... ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/7/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.7454  12.8091 12.7454 12.6817 12.7454
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
03/7/2019 12.7454 12.8091 12.7454 12.6817 12.7454 n/a
02/7/2019 12.7145 12.7781 12.7145 12.6509 12.7145 n/a
01/7/2019 12.7355 12.7992 12.7355 12.6718 12.7355 n/a
28/6/2019 12.7048 12.7683 12.7048 12.6413 12.7048 n/a
27/6/2019 12.6802 12.7436 12.6802 12.6168 12.6802 n/a
26/6/2019 12.6242 12.6873 12.6242 12.5611 12.6242 n/a
25/6/2019 12.6061 12.6691 12.6061 12.5431 12.6061 n/a
24/6/2019 12.6054 12.6684 12.6054 12.5424 12.6054 n/a
21/6/2019 12.6233 12.6864 12.6233 12.5602 12.6233 n/a
20/6/2019 12.6480 12.7112 12.6480 12.5848 12.6480 n/a
19/6/2019 12.6291 12.6922 12.6291 12.5660 12.6291 n/a
18/6/2019 12.6208 12.6839 12.6208 12.5577 12.6208 n/a
17/6/2019 12.5492 12.6119 12.5492 12.4865 12.5492 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 3/7/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,202,878
доходност от началото на годината
към 3/7/2019 *
Астра Кеш Плюс5.31 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 3/7/2019 *
Астра Кеш Плюс2.28 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 28/6/2019 *
Астра Кеш Плюс9.23 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.