ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/11/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 13.0051  13.0701 13.0051 12.9401 13.0051
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
18/11/2019 13.0051 13.0701 13.0051 12.9401 13.0051 n/a
15/11/2019 13.0078 13.0728 13.0078 12.9428 13.0078 n/a
14/11/2019 12.9917 13.0567 12.9917 12.9267 12.9917 n/a
13/11/2019 13.0259 13.0910 13.0259 12.9608 13.0259 n/a
12/11/2019 13.0517 13.1170 13.0517 12.9864 13.0517 n/a
11/11/2019 13.0503 13.1156 13.0503 12.9850 13.0503 n/a
08/11/2019 13.0629 13.1282 13.0629 12.9976 13.0629 n/a
07/11/2019 13.0848 13.1502 13.0848 13.0194 13.0848 n/a
06/11/2019 13.0660 13.1313 13.0660 13.0007 13.0660 n/a
05/11/2019 13.0629 13.1282 13.0629 12.9976 13.0629 n/a
04/11/2019 13.0478 13.1130 13.0478 12.9826 13.0478 n/a
01/11/2019 12.9647 13.0295 12.9647 12.8999 12.9647 n/a
31/10/2019 12.9545 13.0193 12.9545 12.8897 12.9545 n/a
30/10/2019 12.9541 13.0189 12.9541 12.8893 12.9541 n/a
29/10/2019 12.9612 13.0260 12.9612 12.8964 12.9612 n/a
28/10/2019 12.9433 13.0080 12.9433 12.8786 12.9433 n/a
25/10/2019 12.9390 13.0037 12.9390 12.8743 12.9390 n/a
24/10/2019 12.9276 12.9922 12.9276 12.8630 12.9276 n/a
23/10/2019 12.9340 12.9987 12.9340 12.8693 12.9340 n/a
22/10/2019 12.9148 12.9794 12.9148 12.8502 12.9148 n/a
21/10/2019 12.9311 12.9958 12.9311 12.8664 12.9311 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/11/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,492,287
доходност от началото на годината
към 18/11/2019 *
Астра Кеш Плюс7.46 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/11/2019 *
Астра Кеш Плюс2.39 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.