HELLOOOOO ... ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/9/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.8263  12.8904 12.8263 12.7622 12.8263
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
17/9/2019 12.8263 12.8904 12.8263 12.7622 12.8263 n/a
16/9/2019 12.8601 12.9244 12.8601 12.7958 12.8601 n/a
13/9/2019 12.8628 12.9271 12.8628 12.7985 12.8628 n/a
12/9/2019 12.8185 12.8826 12.8185 12.7544 12.8185 n/a
11/9/2019 12.7798 12.8437 12.7798 12.7159 12.7798 n/a
10/9/2019 12.7645 12.8283 12.7645 12.7007 12.7645 n/a
09/9/2019 12.7167 12.7803 12.7167 12.6531 12.7167 n/a
05/9/2019 12.6195 12.6826 12.6195 12.5564 12.6195 n/a
04/9/2019 12.5966 12.6596 12.5966 12.5336 12.5966 n/a
03/9/2019 12.5506 12.6134 12.5506 12.4878 12.5506 n/a
02/9/2019 12.5763 12.6392 12.5763 12.5134 12.5763 n/a
30/8/2019 12.5745 12.6374 12.5745 12.5116 12.5745 n/a
29/8/2019 12.5356 12.5983 12.5356 12.4729 12.5356 n/a
28/8/2019 12.4778 12.5402 12.4778 12.4154 12.4778 n/a
27/8/2019 12.4816 12.5440 12.4816 12.4192 12.4816 n/a
26/8/2019 12.4639 12.5262 12.4639 12.4016 12.4639 n/a
23/8/2019 12.4379 12.5001 12.4379 12.3757 12.4379 n/a
22/8/2019 12.5008 12.5633 12.5008 12.4383 12.5008 n/a
21/8/2019 12.4912 12.5537 12.4912 12.4287 12.4912 n/a
20/8/2019 12.4291 12.4912 12.4291 12.3670 12.4291 n/a
19/8/2019 12.4589 12.5212 12.4589 12.3966 12.4589 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 17/9/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,293,006
доходност от началото на годината
към 17/9/2019 *
Астра Кеш Плюс5.98 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 17/9/2019 *
Астра Кеш Плюс2.30 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.