ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 6/7/2020
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.1051  11.1606 11.1051 11.0496 11.1051
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
06/7/2020 11.1051 11.1606 11.1051 11.0496 11.1051 n/a
03/7/2020 11.0155 11.0706 11.0155 10.9604 11.0155 n/a
02/7/2020 11.0633 11.1186 11.0633 11.0080 11.0633 n/a
01/7/2020 10.9969 11.0519 10.9969 10.9419 10.9969 n/a
30/6/2020 11.0203 11.0754 11.0203 10.9652 11.0203 n/a
29/6/2020 10.9768 11.0317 10.9768 10.9219 10.9768 n/a
26/6/2020 10.9654 11.0202 10.9654 10.9106 10.9654 n/a
25/6/2020 10.9618 11.0166 10.9618 10.9070 10.9618 n/a
24/6/2020 10.9761 11.0310 10.9761 10.9212 10.9761 n/a
23/6/2020 10.9964 11.0514 10.9964 10.9414 10.9964 n/a
22/6/2020 11.0386 11.0938 11.0386 10.9834 11.0386 n/a
19/6/2020 11.0890 11.1444 11.0890 11.0336 11.0890 n/a
18/6/2020 11.1129 11.1685 11.1129 11.0573 11.1129 n/a
17/6/2020 11.1105 11.1661 11.1105 11.0549 11.1105 n/a
16/6/2020 11.1026 11.1581 11.1026 11.0471 11.1026 n/a
15/6/2020 11.0890 11.1444 11.0890 11.0336 11.0890 n/a
12/6/2020 11.0642 11.1195 11.0642 11.0089 11.0642 n/a
11/6/2020 11.0517 11.1070 11.0517 10.9964 11.0517 n/a
10/6/2020 11.0293 11.0844 11.0293 10.9742 11.0293 n/a
09/6/2020 11.0614 11.1167 11.0614 11.0061 11.0614 n/a
08/6/2020 11.0826 11.1380 11.0826 11.0272 11.0826 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 6/7/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 12,375,002
доходност от началото на годината
към 6/7/2020 *
Астра Кеш Плюс-6.39 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 6/7/2020 *
Астра Кеш Плюс0.90 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 3/7/2020 *
Астра Кеш Плюс16.70 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.