ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/10/2020
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.1944  11.2504 11.1944 11.1384 11.1944
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
23/10/2020 11.1944 11.2504 11.1944 11.1384 11.1944 n/a
22/10/2020 11.1385 11.1942 11.1385 11.0828 11.1385 n/a
21/10/2020 11.1158 11.1714 11.1158 11.0602 11.1158 n/a
20/10/2020 11.1953 11.2513 11.1953 11.1393 11.1953 n/a
19/10/2020 11.1874 11.2433 11.1874 11.1315 11.1874 n/a
16/10/2020 11.1909 11.2469 11.1909 11.1349 11.1909 n/a
15/10/2020 11.1518 11.2076 11.1518 11.0960 11.1518 n/a
14/10/2020 11.2243 11.2804 11.2243 11.1682 11.2243 n/a
13/10/2020 11.2079 11.2639 11.2079 11.1519 11.2079 n/a
12/10/2020 11.2758 11.3322 11.2758 11.2194 11.2758 n/a
09/10/2020 11.2778 11.3342 11.2778 11.2214 11.2778 n/a
08/10/2020 11.2891 11.3455 11.2891 11.2327 11.2891 n/a
07/10/2020 11.2247 11.2808 11.2247 11.1686 11.2247 n/a
06/10/2020 11.1985 11.2545 11.1985 11.1425 11.1985 n/a
05/10/2020 11.1499 11.2056 11.1499 11.0942 11.1499 n/a
02/10/2020 11.0058 11.0608 11.0058 10.9508 11.0058 n/a
01/10/2020 11.0576 11.1129 11.0576 11.0023 11.0576 n/a
30/9/2020 11.0869 11.1423 11.0869 11.0315 11.0869 n/a
29/9/2020 11.0685 11.1238 11.0685 11.0132 11.0685 n/a
28/9/2020 11.0945 11.1500 11.0945 11.0390 11.0945 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 23/10/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 12,474,492
доходност от началото на годината
към 23/10/2020 *
Астра Кеш Плюс-5.64 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 23/10/2020 *
Астра Кеш Плюс0.94 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 16/10/2020 *
Астра Кеш Плюс16.81 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.