ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/6/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.4388  11.4960 11.4388 11.3816 11.4388
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
23/6/2021 11.4388 11.4960 11.4388 11.3816 11.4388 n/a
22/6/2021 11.4310 11.4882 11.4310 11.3738 11.4310 n/a
21/6/2021 11.4159 11.4730 11.4159 11.3588 11.4159 n/a
18/6/2021 11.4574 11.5147 11.4574 11.4001 11.4574 n/a
17/6/2021 11.4198 11.4769 11.4198 11.3627 11.4198 n/a
16/6/2021 11.3851 11.4420 11.3851 11.3282 11.3851 n/a
15/6/2021 11.3653 11.4221 11.3653 11.3085 11.3653 n/a
14/6/2021 11.3673 11.4241 11.3673 11.3105 11.3673 n/a
11/6/2021 11.3696 11.4264 11.3696 11.3128 11.3696 n/a
10/6/2021 11.3848 11.4417 11.3848 11.3279 11.3848 n/a
09/6/2021 11.3634 11.4202 11.3634 11.3066 11.3634 n/a
08/6/2021 11.3621 11.4189 11.3621 11.3053 11.3621 n/a
07/6/2021 11.3634 11.4202 11.3634 11.3066 11.3634 n/a
04/6/2021 11.3618 11.4186 11.3618 11.3050 11.3618 n/a
03/6/2021 11.3548 11.4116 11.3548 11.2980 11.3548 n/a
02/6/2021 11.3591 11.4159 11.3591 11.3023 11.3591 n/a
01/6/2021 11.3382 11.3949 11.3382 11.2815 11.3382 n/a
31/5/2021 11.3671 11.4239 11.3671 11.3103 11.3671 n/a
28/5/2021 11.3723 11.4292 11.3723 11.3154 11.3723 n/a
27/5/2021 11.3720 11.4289 11.3720 11.3151 11.3720 n/a
26/5/2021 11.3726 11.4295 11.3726 11.3157 11.3726 n/a
25/5/2021 11.3666 11.4234 11.3666 11.3098 11.3666 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 23/6/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 14,544,174
доходност от началото на годината
към 23/6/2021 *
Астра Кеш Плюс-0.78 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 23/6/2021 *
Астра Кеш Плюс1.06 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 18/6/2021 *
Астра Кеш Плюс6.85 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.