ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 27/9/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.2763  11.3327 11.2763 11.2199 11.2763
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
27/9/2021 11.2763 11.3327 11.2763 11.2199 11.2763 n/a
24/9/2021 11.2553 11.3116 11.2553 11.1990 11.2553 n/a
23/9/2021 11.2678 11.3241 11.2678 11.2115 11.2678 n/a
21/9/2021 11.2504 11.3067 11.2504 11.1941 11.2504 n/a
20/9/2021 11.2733 11.3297 11.2733 11.2169 11.2733 n/a
17/9/2021 11.2791 11.3355 11.2791 11.2227 11.2791 n/a
16/9/2021 11.2609 11.3172 11.2609 11.2046 11.2609 n/a
15/9/2021 11.2544 11.3107 11.2544 11.1981 11.2544 n/a
14/9/2021 11.2858 11.3422 11.2858 11.2294 11.2858 n/a
13/9/2021 11.2968 11.3533 11.2968 11.2403 11.2968 n/a
10/9/2021 11.2925 11.3490 11.2925 11.2360 11.2925 n/a
09/9/2021 11.2902 11.3467 11.2902 11.2337 11.2902 n/a
08/9/2021 11.2945 11.3510 11.2945 11.2380 11.2945 n/a
07/9/2021 11.3225 11.3791 11.3225 11.2659 11.3225 n/a
03/9/2021 11.3090 11.3655 11.3090 11.2525 11.3090 n/a
02/9/2021 11.3088 11.3653 11.3088 11.2523 11.3088 n/a
01/9/2021 11.3050 11.3615 11.3050 11.2485 11.3050 n/a
31/8/2021 11.3023 11.3588 11.3023 11.2458 11.3023 n/a
30/8/2021 11.3141 11.3707 11.3141 11.2575 11.3141 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 27/9/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 14,316,048
доходност от началото на годината
към 27/9/2021 *
Астра Кеш Плюс-2.19 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 27/9/2021 *
Астра Кеш Плюс0.93 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 24/9/2021 *
Астра Кеш Плюс6.31 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.