ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 1/4/2020
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 9.9804  10.0303 9.9804 9.9305 9.9804
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
01/4/2020 9.9804 10.0303 9.9804 9.9305 9.9804 n/a
31/3/2020 10.1536 10.2044 10.1536 10.1028 10.1536 n/a
30/3/2020 10.1008 10.1513 10.1008 10.0503 10.1008 n/a
27/3/2020 10.0442 10.0944 10.0442 9.9940 10.0442 n/a
26/3/2020 10.2327 10.2839 10.2327 10.1815 10.2327 n/a
25/3/2020 10.1694 10.2202 10.1694 10.1186 10.1694 n/a
24/3/2020 10.0951 10.1456 10.0951 10.0446 10.0951 n/a
23/3/2020 9.6697 9.7180 9.6697 9.6214 9.6697 n/a
20/3/2020 9.7310 9.7797 9.7310 9.6823 9.7310 n/a
19/3/2020 9.5935 9.6415 9.5935 9.5455 9.5935 n/a
18/3/2020 9.6248 9.6729 9.6248 9.5767 9.6248 n/a
17/3/2020 9.7869 9.8358 9.7869 9.7380 9.7869 n/a
16/3/2020 9.6923 9.7408 9.6923 9.6438 9.6923 n/a
13/3/2020 10.0268 10.0769 10.0268 9.9767 10.0268 n/a
12/3/2020 9.9458 9.9955 9.9458 9.8961 9.9458 n/a
11/3/2020 10.5549 10.6077 10.5549 10.5021 10.5549 n/a
10/3/2020 10.5850 10.6379 10.5850 10.5321 10.5850 n/a
09/3/2020 10.5664 10.6192 10.5664 10.5136 10.5664 n/a
06/3/2020 10.8973 10.9518 10.8973 10.8428 10.8973 n/a
05/3/2020 11.0644 11.1197 11.0644 11.0091 11.0644 n/a
04/3/2020 11.2488 11.3050 11.2488 11.1926 11.2488 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 1/4/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 11,121,703
доходност от началото на годината
към 1/4/2020 *
Астра Кеш Плюс-15.87 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 1/4/2020 *
Астра Кеш Плюс-0.02 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 27/3/2020 *
Астра Кеш Плюс14.65 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.