нетна стойност на активите
към 1/4/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 11,121,703
Астра КомодитиUSD 268,399
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 51
Астра ЕнерджиUSD 379,370
доходност от началото на годината
към 1/4/2020 *
Астра Кеш Плюс-15.87 %
Астра Комодити-11.46 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-52.72 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 1/4/2020
Астра Кеш Плюс-20.53 %
Астра Комодити-19.33 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-54.19 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 1/4/2020 *
Астра Кеш Плюс-0.02 %
Астра Комодити-12.51 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-21.68 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 27/3/2020 *
Астра Кеш Плюс14.65 %
Астра Комодити22.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи35.56 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 1/4/2020
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
9.9804 
(-1.71%)
10.0303 9.9804 9.9305 9.9804
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.3982 
(-1.83%)
2.4222 2.3982 2.3502 2.3982
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.3442 
(-3.08%)
2.3559 2.3442 2.3442 2.3442

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

От 23.12.2019 г. до 27.12.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Решение на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 25.11.2019 г.

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.