нетна стойност на активите
към 21/1/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 12,871,273
Астра КомодитиUSD 258,683
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 51
Астра ЕнерджиUSD 507,737
доходност от началото на годината
към 21/1/2021 *
Астра Кеш Плюс0.19 %
Астра Комодити1.17 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи2.21 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 21/1/2021
Астра Кеш Плюс-2.69 %
Астра Комодити-10.71 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-33.96 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 21/1/2021 *
Астра Кеш Плюс1.18 %
Астра Комодити-11.84 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-15.79 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/1/2021 *
Астра Кеш Плюс15.11 %
Астра Комодити17.58 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи42.13 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/1/2021
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.5504 
(-0.06%)
11.6082 11.5504 11.4926 11.5504
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.3114 
(0.26%)
2.3345 2.3114 2.2652 2.3114
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.1375 
(-0.73%)
3.1532 3.1375 3.1375 3.1375

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

От 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.