нетна стойност на активите
към 14/10/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,268,252
Астра КомодитиUSD 348,176
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра ЕнерджиUSD 724,577
доходност от началото на годината
към 14/10/2019 *
Астра Кеш Плюс5.80 %
Астра Комодити11.00 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи8.10 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 14/10/2019
Астра Кеш Плюс-5.43 %
Астра Комодити-3.26 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-13.46 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 14/10/2019 *
Астра Кеш Плюс2.27 %
Астра Комодити-10.32 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-13.67 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
Астра Комодити14.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.09 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/10/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.8041 
(-0.06%)
12.8681 12.8041 12.7401 12.8041
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.1110 
(-0.59%)
3.1421 3.1110 3.0488 3.1110
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.4774 
(-0.60%)
4.4998 4.4774 4.4774 4.4774

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик