нетна стойност на активите
към 22/5/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,047,819
Астра КомодитиUSD 315,367
Астра ПлюсUSD 0
Астра ДинамикUSD 0
Астра ЕнерджиUSD 801,059
доходност от началото на годината
към 22/5/2019 *
Астра Кеш Плюс4.16 %
Астра Комодити0.54 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-100.00 %
Астра Енерджи19.51 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 22/5/2019
Астра Кеш Плюс-6.35 %
Астра Комодити-17.93 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-100.00 %
Астра Енерджи-1.39 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 22/5/2019 *
Астра Кеш Плюс2.20 %
Астра Комодити-11.98 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-100.00 %
Астра Енерджи-12.95 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 17/5/2019 *
Астра Кеш Плюс9.07 %
Астра Комодити15.40 %
Астра Плюс210.57 %
Астра Динамик107.92 %
Астра Енерджи18.43 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/5/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.6062 
(-0.16%)
12.6692 12.6062 12.5432 12.6062
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.8179 
(-0.92%)
2.8461 2.8179 2.7615 2.8179
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.9500 
(-1.30%)
4.9748 4.9500 4.9500 4.9500

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс
ДФ Астра Динамик BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик

Считано от 29.03.2019 г. спира емитирането и обратното изкупуване на дялове от ДФ Астра Динамик

На 31.12.2018 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД