нетна стойност на активите
към 3/7/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,202,878
Астра КомодитиUSD 331,846
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра ЕнерджиUSD 792,203
доходност от началото на годината
към 3/7/2019 *
Астра Кеш Плюс5.31 %
Астра Комодити5.79 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи18.19 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 3/7/2019
Астра Кеш Плюс-5.51 %
Астра Комодити-11.10 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-2.83 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 3/7/2019 *
Астра Кеш Плюс2.28 %
Астра Комодити-11.23 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-12.87 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 28/6/2019 *
Астра Кеш Плюс9.23 %
Астра Комодити15.13 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.13 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/7/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.7454 
(0.24%)
12.8091 12.7454 12.6817 12.7454
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.9651 
(0.51%)
2.9948 2.9651 2.9058 2.9651
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.8953 
(0.26%)
4.9198 4.8953 4.8953 4.8953

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик