нетна стойност на активите
към 3/8/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 12,212,992
Астра КомодитиUSD 243,662
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 51
Астра ЕнерджиUSD 455,480
доходност от началото на годината
към 3/8/2020 *
Астра Кеш Плюс-7.62 %
Астра Комодити-19.62 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-43.24 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 3/8/2020
Астра Кеш Плюс-12.36 %
Астра Комодити-26.07 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-38.99 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 3/8/2020 *
Астра Кеш Плюс0.78 %
Астра Комодити-13.02 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-18.29 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 31/7/2020 *
Астра Кеш Плюс16.75 %
Астра Комодити23.67 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи39.19 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/8/2020
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.9597 
(0.63%)
11.0145 10.9597 10.9049 10.9597
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.1772 
(2.59%)
2.1990 2.1772 2.1337 2.1772
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.8145 
(2.13%)
2.8286 2.8145 2.8145 2.8145

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уважаеми инвеститори, моля да имате предвид, че сключването на договори за управление на портфейли (Доверително управление) се сключват при стриктно спазване на разпоредбите на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД

Решение на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 25.11.2019 г.

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.