нетна стойност на активите
към 17/9/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,293,006
Астра КомодитиUSD 363,398
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра ЕнерджиUSD 797,690
доходност от началото на годината
към 17/9/2019 *
Астра Кеш Плюс5.98 %
Астра Комодити15.85 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи19.01 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 17/9/2019
Астра Кеш Плюс-5.30 %
Астра Комодити0.51 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-4.48 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 17/9/2019 *
Астра Кеш Плюс2.30 %
Астра Комодити-9.93 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-12.29 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
Астра Комодити14.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.09 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/9/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.8263 
(-0.26%)
12.8904 12.8263 12.7622 12.8263
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.2470 
(-0.27%)
3.2795 3.2470 3.1821 3.2470
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.9292 
(-2.06%)
4.9538 4.9292 4.9292 4.9292

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик