нетна стойност на активите
към 19/4/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 12,428,984
Астра КомодитиUSD 214,289
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 51
Астра ЕнерджиUSD 517,026
доходност от началото на годината
към 19/4/2021 *
Астра Кеш Плюс-1.11 %
Астра Комодити0.95 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи4.08 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 19/4/2021
Астра Кеш Плюс10.10 %
Астра Комодити-3.26 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи29.30 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/4/2021 *
Астра Кеш Плюс1.05 %
Астра Комодити-11.58 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-15.07 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 16/4/2021 *
Астра Кеш Плюс8.52 %
Астра Комодити11.69 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи27.44 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/4/2021
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.4004 
(0.15%)
11.4574 11.4004 11.3434 11.4004
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.3064 
(0.77%)
2.3295 2.3064 2.2603 2.3064
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.1948 
(0.29%)
3.2108 3.1948 3.1948 3.1948

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

От 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.