нетна стойност на активите
към 18/11/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,492,287
Астра КомодитиUSD 359,769
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра ЕнерджиUSD 751,563
доходност от началото на годината
към 18/11/2019 *
Астра Кеш Плюс7.46 %
Астра Комодити14.69 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи12.12 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 18/11/2019
Астра Кеш Плюс-3.54 %
Астра Комодити-2.35 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-7.49 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/11/2019 *
Астра Кеш Плюс2.39 %
Астра Комодити-9.84 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-12.88 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
Астра Комодити14.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.09 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/11/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
13.0051 
(-0.02%)
13.0701 13.0051 12.9401 13.0051
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.2146 
(-1.30%)
3.2467 3.2146 3.1503 3.2146
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.6441 
(-1.94%)
4.6673 4.6441 4.6441 4.6441

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик