нетна стойност на активите
към 21/6/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,066,869
Астра КомодитиUSD 330,286
Астра БалансUSD 0
Астра Глобал ЕкуитиUSD 0
Астра ЕнерджиUSD 787,307
доходност от началото на годината
към 21/6/2019 *
Астра Кеш Плюс4.30 %
Астра Комодити5.29 %
Астра Баланс-100.00 %
Астра Глобал Екуити-100.00 %
Астра Енерджи17.46 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 21/6/2019
Астра Кеш Плюс-6.56 %
Астра Комодити-15.72 %
Астра Баланс-100.00 %
Астра Глобал Екуити-100.00 %
Астра Енерджи-5.94 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 21/6/2019 *
Астра Кеш Плюс2.20 %
Астра Комодити-11.33 %
Астра Баланс-100.00 %
Астра Глобал Екуити-100.00 %
Астра Енерджи-13.05 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 14/6/2019 *
Астра Кеш Плюс9.15 %
Астра Комодити15.21 %
Астра Баланс257.94 %
Астра Глобал Екуити112.79 %
Астра Енерджи19.69 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/6/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.6233 
(-0.20%)
12.6864 12.6233 12.5602 12.6233
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.9512 
(-0.12%)
2.9807 2.9512 2.8922 2.9512
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.8650 
(0.76%)
4.8893 4.8650 4.8650 4.8650

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик

Считано от 29.03.2019 г. спира емитирането и обратното изкупуване на дялове от ДФ Астра Динамик

На 31.12.2018 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД