Преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

5 May 2023

Уважаеми инвеститори,
съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс, Ви уведомяваме, че ефективната дата на преобразуване e 05 Май 2023 г. Считано от 11.05.2023 г. могат да се подават поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс.