ДФ Астра Комодити

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/7/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 USD
над
50 000 USD
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Комодити 2.9651  2.9948 2.9651 2.9058 2.9651
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Комодити може да видите за конкретен период или дата от календара, считано от 17 октомври 2011 г. * За срока от 30.12.2016 г. до 30.12.2017 г., включително, дяловете на ДФ „Астра Комодити” ще се изкупуват обратно по НСА на един дял без да бъдат начислявани разходи за обратно изкупуване и за срок на инвестицията до 12 месеца. Дяловете на ДФ Астра Комодити се предлагат публично от 6 October 2008

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50,000.00 USD включително над 50,000 USD до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
03/7/2019 2.9651 2.9948 2.9651 2.9058 2.9651 n/a
02/7/2019 2.9501 2.9796 2.9501 2.8911 2.9501 n/a
01/7/2019 2.9467 2.9762 2.9467 2.8878 2.9467 n/a
28/6/2019 2.9758 3.0056 2.9758 2.9163 2.9758 n/a
27/6/2019 2.9749 3.0046 2.9749 2.9154 2.9749 n/a
26/6/2019 2.9713 3.0010 2.9713 2.9119 2.9713 n/a
25/6/2019 2.9779 3.0077 2.9779 2.9183 2.9779 n/a
24/6/2019 2.9864 3.0163 2.9864 2.9267 2.9864 n/a
21/6/2019 2.9512 2.9807 2.9512 2.8922 2.9512 n/a
20/6/2019 2.9546 2.9841 2.9546 2.8955 2.9546 n/a
19/6/2019 2.9260 2.9553 2.9260 2.8675 2.9260 n/a
18/6/2019 2.9269 2.9562 2.9269 2.8684 2.9269 n/a
17/6/2019 2.9279 2.9572 2.9279 2.8693 2.9279 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Комодити

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 3/7/2019
Астра КомодитиUSD 331,846
доходност от началото на годината
към 3/7/2019 *
Астра Комодити5.79 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 3/7/2019 *
Астра Комодити-11.23 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 28/6/2019 *
Астра Комодити15.13 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.